Vào ngày 10 -11 / 07 vừa qua, Goldkids đã tổ chức  Khóa học “ Đào tạo đọc báo cáo Sinh trắc vân tay” cho các tư vấn viên Goldkids. Sau 2 ngày đào tạo, khóa học đã giúp các tư vấn viên giải quyết được những khúc mắc về đọc báo cáo Sinh trắc vân tay. Qua đó, các học viên đã hiểu rõ hơn vai trò của một chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay cũng như giá trị tuyệt vời của bài báo cáo sinh trắc vân tay với mỗi khách hàng.

Chúc các anh chị học viên sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và giúp đỡ được nhiều khách hàng hơn nữa trong quá trình khám phá bản thân và khai thác khả năng tiềm ẩn của mỗi người.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại khóa học: