4 ngày vừa qua (8,9,10,11/6/2017) không chỉ đã cho ra đời 10 nhà đào tạo chuyên nghiệp mà đã giúp các anh chị học viên chuyển hóa những niềm tin tích cực thành hành động.

“Thao trường đổ máu chiến trường bớt hy sinh”. Các anh chị học viên đã chứng tỏ một tinh thần quyết liệt để rồi sau 4 ngày luyện tập đã cho ra lò những viên kim cương sáng giá trên bầu trời của những nhà đào tạo.

Xin chúc mừng các anh chị!

Goldkids tin rằng mai đây anh chị sẽ mang vốn sống của mình để thay đổi hàng triệu trái tim đang cần đến vốn sống của anh chị!